CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

HOÀNG ANH YUKI

Vietnamese English
0934 78 11 79
Tin tức & sự kiện

Quy định về dịch vụ bảo vệ bạn cần biết

Dịch vụ bảo vệ là một ngành kinh doanh còn tương đối với mẻ tại Việt Nam. Tuy vậy, lĩnh vực này đã và đang phát triển khá nhanh, nhu cầu rất lớn. Các vấn đề pháp lý liên quan đến kinh doanh dịch vụ bảo vệ được qui định tại Nghị định 52/2008.
Dịch vụ bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ / Mở công ty dịch vụ bảo vệ phải có vốn 2 tỷ đồng? / Nghị định số 52/2008/NĐ-CP quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
Nhà nước cho phép doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ (DNBV) trong các lĩnh vực: bảo vệ con người, bảo vệ tài sản, hàng hóa, bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức và bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội.
Tên gọi của DNBV phải có cụm từ "dịch vụ bảo vệ" và không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ. DNBV chỉ được hợp tác đầu tư với DNBV nước ngoài trong trường hợp đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật, công nghệ cao mà phía Việt Nam chưa đáp ứng được và chỉ thực hiện dưới hình thức liên doanh góp vốn, đầu tư trang bị kỹ thuật, nghiệp vụ bảo vệ, trong đó phần vốn góp của doanh nghiệp nước ngoài chỉ được dưới 50% vốn pháp định và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp liên
doanh.

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ
– Cấp biển hiệu, Giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ cho người có đủ tiêu chuẩn và đã được tuyển chọn, đào tạo làm nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ, trang phục, biển hiệu khi nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bị buộc thôi việc.
– Thực hiện đúng nội dung đã ký kết trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ với khách hàng.
– Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng hoặc do lỗi của doanh nghiệp, của nhân viên dịch vụ
bảo vệ gây ra.
– Chấp hành sự huy động của cơ quan Công an có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết để thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ
– Khi làm việc phải mặc trang phục, đeo biển hiệu theo quy định và phải có Giấy chứng nhận nhân
viên bảo vệ .
– Chỉ thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động hợp pháp của DNBV.
– Trong khi làm việc, nếu phát hiện các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trong khu vực bảo vệ như: cháy, nổ, tai nạn gây thương tích hoặc chết người; gây rối trật tự hoặc những hành vi khác có dấu hiệu tội phạm, thì nhân viên bảo vệ đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi đó có trách nhiệm cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra, đồng thời phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Trang bị công cụ hỗ trợ
DNBV được mua sắm, trang bị công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ. Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về số lượng, chủng loại công cụ hỗ trợ; thủ tục, thẩm quyền trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Các hành vi bị cấm :
– Cho người khác mượn tên tổ chức, cá nhân để thành lập DNBV.
– Tiến hành các hoạt động vũ trang, hoạt động điều tra, thám tử tư dưới mọi hình thức;
– Thực hiện hoặc thông qua người khác thực hiện các hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền tự do cá nhân và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân;
– Sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ chưa qua đào tạo, chưa được cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ;
– Sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực nhằm mục đích đe dọa, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân hoặc xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
– Thực hiện các hành vi vượt quá giới hạn cho phép của pháp luật hoặc vượt quá nội dung hợp pháp đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ;
– Trang bị, sử dụng trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ;
– Sử dụng trang phục, phù hiệu có hình thức, màu sắc tương tự trang phục, phù hiệu của các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; trang phục, phù hiệu không phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc;
– Hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ khi chưa có Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp hoặc có giấy xác nhận này nhưng đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

* Đối với tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ bảo vệ:
– Cấm thuê dịch vụ bảo vệ nhằm mục đích đe dọa, cản trở hoặc gây khó khăn cho hoạt động bình thường, hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

– Cấm yêu cầu DNBV sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều kiện thành lập & đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ:
*Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:

Mức vốn pháp định : 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
* Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước:
– Có số vốn và tổng giá trị tài sản từ 500.000 USD trở lên
– Đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ 5 năm trở lên

– Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu DNBV:
Người đứng đầu doanh nghiệp và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập.
DNBV phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.
– Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.
* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho DNBV:
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp;
– Bản khai lý lịch, , bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, bản sao quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ, phiếu lý lịch tư pháp của những người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.
Cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho DNBV trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều kiện tiêu chuẩn đối với nhân viên dịch vụ bảo vệ
– Có hợp đồng lao động.
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ , , có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có trình độ học
vấn từ phổ thông trung học hoặc bổ túc trung học trở lên.
– Có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ
Công an.
Lưu ý:
– Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải
ổn định ít nhất từ một năm trở lên.
– Chậm nhất là 10 ngày trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, người đứng đầu
doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Công an cấp tỉnh biết nơi đặt trụ sở, địa bàn và thời
gian bắt đầu hoạt động.
– Không sử dụng người nước ngoài làm nhân viên bảo vệ.

Hotline: 0934 78 11 79

Email: kinhdoanh@baovehoanganhyuki.com

Zalo Skype

Dịch vụ

Xem tất cả »

CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG ANH YUKI

Địa chỉ : 15 Đường số 128, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Hotline : 0903 352 858 - 0934 78 11 79 - (028) 62 76 26 96

Email    : kinhdoanh@baovehoanganhyuki.com

            hoanganhyuki.pro@gmail.com

Web: baovehoanganhyuki.com

131505 Online : 3

Zalo Skype Facebook Google + Twitter

Designed by Viet Wave